صفحه اول

پذیرش بر خط
٭ شناسه كاربري
٭ رمز عبور           

قابل توجه داوطلبين گرامي ورودي 1397

به نام پروردگار

داوطلبین گرامی؛

لطفا برای ورود به سامانه، از مشخصات زیر استفاده نمایید:

« شناسه کاربری» = "شماره پرونده" + "t972" (به عنوان مثال t97299999)

و « رمز عبور» برای کلیه داوطلبان، کد ملی(10 رقمی) می باشد.

لطفا در تکمیل اطلاعات دقت نموده و اطلاعات را به درستی وارد نمایید. تکمیل اطلاعاتی که به صورت اجباری مشخص شده است ضروری می‌باشد و در صورت عدم تکمیل اطلاعات به صورت کامل عواقب آن برعهده داوطلب خواهد بود..

لطفا قبل از تکمیل اطلاعات، راهنمای چگونگی ثبت اطلاعات را مشاهده نمایید. لینک راهنما

از دقت و صبوری شما سپاسگزاریم.